Kapacitný keramický prítlačný prvok

  • Kapacitný keramický prítlačný prvok

    Kapacitný keramický prítlačný prvok

    Kapacitnýkeramický prítlačný prvok(CCP) je produkt určený pre automobilový trh.Proces presného formovania sa používa na normalizáciu výroby substrátov senzorov.Automatická rotačná tunelová pec zlepšuje stabilitu spekania na výrobu lepších senzorových substrátov.Náš substrát má vysokú presnosť spracovania a dobrú stabilitu materiálu, čo môže zlepšiť kvalitu snímača.