Keramické hliníkové titanátové objímkové puzdro

  • Keramické hliníkové titanátové objímkové puzdro

    Keramické hliníkové titanátové objímkové puzdro

    Keramické hliníkové titanátové objímkové puzdroje kľúčovou súčasťou nízkotlakového odlievacieho stroja na hliník.

    Keramické hliníkové titanátové objímkové puzdrois kritická súčasť nízkotlakových odlievacích strojov.Roztavený hliník je dopravovaný tlakom z udržiavacej pece cez stúpaciu rúrku do formy každých 3-5 minút.titaničitan hlinitý sa stáva ideálnym materiálom stúpacích rúrok vďaka nízkemu koeficientu tepelnej rozťažnosti, dobrej odolnosti proti tepelným šokom a žiadnemu zmáčaniu roztavenými kovmi.