Porézne keramické atomizačné jadro

  • Porézne keramické atomizačné jadro

    Porézne keramické atomizačné jadro

    Porézne keramické atomizačné jadroe-cigareta má vlastnosti vysokej pórovitosti,vysoká rýchlosť nasiakavosti, vysoká teplotná odolnosť, hrubovrstvový plošný spoj atď. Zahrieva sa rýchlejšie a rovnomernejšie a teplotný rozsah je kontrolovaný presnejšie.Tieto vlastnostiurobiť atomizáciu kvapaliny úplnejšie anie je ľahké vyvolať úzkostné popálenie.