Porézne keramické atomizačné jadro

  • Porous ceramic atomizing core

    Porézne keramické atomizačné jadro

    Porézne keramické atomizačné jadro e-cigareta má vlastnosti vysokej pórovitosti, vysoká rýchlosť nasiakavosti, vysoká teplotná odolnosť, hrubý plošný spoj atď. Zahrieva sa rýchlejšie a rovnomernejšie a teplotný rozsah je kontrolovaný presnejšie. Tieto vlastnostiurobiť atomizáciu kvapaliny úplnejšie a nie je ľahké vyvolať úzkostné popálenie.