Žiaruvzdorné výrobky

  • Dutá tehla Alumina / Alumina Bubble Brick

    Dutá tehla Alumina / Alumina Bubble Brick

    Dutá tehla z oxidu hlinitého / tehla z oxidu hlinitého je ľahký produkt z oxidu hlinitého vyrobený z priemyselného oxidu hlinitého metódou fúkania taveniny.Ľahké žiaruvzdorné izolačné tehly vyrobené z dutej banky môžu byť použité ako obklady vo vysokoteplotných peciach v priamom kontakte s plameňmi.

  • Zariadenie na spekanie

    Zariadenie na spekanie

    náštlačné doskyatéglikymajú výhody vysokého obsahu oxidu hlinitého, nízkeho obsahu nečistôt, vysokej teplotnej odolnosti, dobrej stability tepelných šokov a nízkeho koeficientu rozťažnosti.