Samomazná keramika

  • Self-lubricating Ceramic Shaft and Shaft seal

    Samomazný keramický hriadeľ a tesnenie hriadeľa

    Samomazný keramický hriadeľ / tesnenie hriadeľa zlepšili vlastnosti materiálu na základe zachovania pôvodnej vysokej pevnosti, odolnosti voči kyselinám a zásadám a odolnosti voči treniu výrobkov z oxidu hlinitého. Najväčšou vlastnosťou je zníženie koeficientu trenia. Hriadele a hriadeľové tesnenia využívajúce tento materiál vykazujú zjavné výhody. Napríklad: dlhšia životnosť, nižšia hlučnosť, lepšia stabilita a lepšia ochrana motora.

    Mikrotextúrovaný samomazný keramický materiál zlepšuje komplexné mechanické vlastnosti keramického materiálu Al2O3. Lomová húževnatosť a pevnosť v ohybe hnedého samomazného keramického drieku sú 7,43 MPa·m1/2 a 504,8 MPa, čo sú asi o 0,4 % a 12,3 % vyššie ako pri obyčajnom keramickom hriadeli z oxidu hlinitého, maximálny koeficient trenia sa zníži o približne 33,3 % a minimálny koeficient trenia sa zníži približne o 18,2 %.